Van harte welkom

De website is in onderhoud! Eind september 2018 wordt de nieuwe website gepubliceerd.

Op deze site kunt u informatie vinden over onze Stichting, hoe we zijn ontstaan en waar we helpen de grootste nood in Kenia te verlichten.

 

Joseph mei 20072 210x300 HomeFolkertkrant1 230x300 Home             Hoe is de Stichting Vrienden van Joseph ontstaan.

 De stichting bestaat sinds 6 november 1997.

Pastoor J. Timmer was pastoor van onze parochie in Tuitjenhorn en daarvoor werkzaam als missionaris in Kenia namens de Fathers van Mill Hill. Tijdens zijn werk aldaar is hij bevriend geraakt met Father Joseph Kimotho Karanja. Tijdens de vakantie van Father Joseph in Tuitjenhorn in 1997 is het plan ontstaan om het werk van deze sympathieke Father vanuit Tuitjenhorn financieel te ondersteunen. Later kwam daar het werk van Father Folkert Kruis bij, omdat beide Fathers met elkaar gingen samenwerken in een nieuwe parochie in Kaplamai (Kenia). Via de Fathers wordt de Stichting op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen betreffende de projecten in Kenia.

Doelstelling en werkwijze van St. Vrienden van Joseph.   De stichting heeft ten doel: het bieden van financiële en/of materiële steun aan diverse projecten in het noordwesten van Kenia. De St. Vrienden van Joseph organiseert fondswerving acties voor financiering van de voorgelegde projecten. Zodra die financiering rond is, kan de projectuitvoering, conform het ingediende projectplan, starten. Alle projecten komen tot stand op verzoek van lokale organisaties in Kenia, zoals scholen, bewonersgroepen etc.

Sinds de oprichting in 1997 proberen wij door middel van het steunen van projecten in Kenia, aan te sluiten bij onderstaande Millennium doelen.

 

Millenniumdoel 1

millenniumdoel 1 Home

De armoede halveren en minder mensen honger

Millenniumdoel 2

millenniumdoel 2 Home

Alle kinderen naar school

Millenniumdoel 3

millenniumdoel 3 Home

Mannen en vrouwen gelijkwaardig

Millenniumdoel 7

millenniumdoel 7 Home

Meer mensen in een duurzaam leefmilieu

 

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 Home

 

 

 
 Home